§ 02

betrokkenheid leidt tot meesterschap

trots om mee samen te werken

01

Samenwerken

ELSA Brussel is een vereniging door en voor studenten rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. De hoofdgedachte achter de oprichting van ELSA ligt in (inter)nationale samenwerking. Externe samenwerking is dan ook onmisbaar.

 

02

Ontwikkelen

Door tal van activiteiten te organiseren op verschillende terreinen, hopen we bij te kunnen dragen aan het (verder) ontwikkelen van diverse vaardigheden. 

03

Realiseren

Teamwork makes the dream work. Met ons team creëren we een mogelijkheid waar rechtenstudenten en alumni zich kunnen verdiepen in nieuwe culturen en verschillende rechtsstelsels. In een kader van kritische dialoog en samenwerking trachten wij studenten aan te moedigen verder te kijken dan de grenzen van het opleidingstraject.  

Over ons

Net dat beetje meer

Om opkomend talent aan onze rechtsfaculteit alle kansen te geven om zich te ontplooien, moet er in de studenten worden geïnvesteerd. Daarom slaat ELSA Brussel graag met U de handen in elkaar. Een sponsorformule kiezen bij ELSA Brussel is dan ook een goede en strategische zet. Onze leden worden via promotie op onder meer de website, posters en bedrijfsbezoeken gestimuleerd om onze partners beter te leren kennen. 

Let's unite

Of stuur een e-mail naar onze PR verantwoordelijke, Eduard de Sutter, via publicrelations.brussel@be.elsa.org.

The European Law Students’ Association Brussel
Pleinlaan 2
1050 Elsene · België
brussel@be.elsa.org